• <menu id="mw4mq"><nav id="mw4mq"></nav></menu>
  • Beyond
  • Beyond獨唱曲有64吉他譜(不含合唱)
  • 熱度:

  Beyond是于1983年成立的香港殿堂級搖滾樂隊,是華語樂壇上最具代表性的樂隊。不但在香港、中國大陸及臺灣均有樂迷,即使遠在日本、新加坡、馬來西亞和海外華人地區亦有支持者。早期樂隊成員人數有五名。1988年成員劉志遠退出以后,以黃家駒、黃家強、黃貫中、葉世榮四人維持,此陣容最為人熟悉。1993年,樂隊靈魂人物黃家駒于日本意外離世,而樂隊亦于2005年正式宣布解散。
  • 該歌手吉他譜
  • 該歌手伴奏
  • 該歌手視頻
  • 該歌手資源
  類型 譜名 歌手名 關注度 發布者/日期
  Amani Beyond 1993

  嫵媚
  2016.07.24

  Amani Beyond 706

  linlin
  2016.12.24

  Paradise Beyond 1125

  linlin
  2014.11.15

  Paradise Beyond 459

  linlin
  2015.07.13

  報答一生 Beyond 1483

  linlin
  2015.02.18

  不再猶豫 Beyond 1979

  linlin
  2017.01.19

  不再猶豫G調大樹樂器 Beyond 281

  linlin
  2018.04.28

  不再猶豫(掃弦版) Beyond 7652

  貝貝托
  2014.11.13

  不再猶豫(雙吉他版)G調齊歌吉他 Beyond 511

  linlin
  2018.03.16

  大地 Beyond 1967

  linlin
  2015.07.13

  大地 Beyond 922

  linlin
  2017.06.27

  關心永遠在 Beyond 431

  linlin
  2015.07.13

  光輝歲月 Beyond 8503

  貝貝托
  2014.11.13

  光輝歲月D調大偉吉他 Beyond 3121

  linlin
  2014.12.13

  光輝歲月 Beyond 3561

  linlin
  2015.07.13

  光輝歲月C調小磊吉他 Beyond 1325

  linlin
  2017.11.22

  光輝歲月C調大樹樂器 Beyond 305

  linlin
  2018.04.28

  光輝歲月(指彈)梅老師 Beyond 844

  linlin
  2017.12.07

  海闊天空 Beyond 9166

  貝貝托
  2014.11.13

  海闊天空 Beyond 3538

  貝貝托
  2014.11.13

  海闊天空 Beyond 2198

  linlin
  2015.07.13

  海闊天空 Beyond 1810

  嫵媚
  2016.07.24

  海闊天空C調酷音小偉 Beyond 1158

  linlin
  2017.07.20

  海闊天空F調大樹樂器 Beyond 281

  linlin
  2018.04.28

  海闊天空(演唱會版) Beyond 1320

  linlin
  2015.10.28

  海闊天空(指彈) Beyond 681

  linlin
  2017.11.07

  海闊天空(指彈)梅老師 Beyond 1292

  linlin
  2017.12.07

  和平與愛 Beyond 686

  貝貝托
  2014.11.13

  緩慢 Beyond 206

  linlin
  2016.11.14

  灰色軌跡 Beyond 1977

  嫵媚
  2016.07.24

  冷雨夜 Beyond 3902

  貝貝托
  2014.11.13

  冷雨夜 Beyond 1648

  弦心距音樂
  2016.01.13

  冷雨夜 Beyond 1127

  嫵媚
  2016.07.24

  冷雨夜(指彈)梅老師 Beyond 564

  linlin
  2017.12.07

  命運是你家 Beyond 1223

  貝貝托
  2014.11.13

  命運是你家 Beyond 491

  linlin
  2015.07.13

  你知道我的迷惘 Beyond 678

  linlin
  2014.11.17

  情人 Beyond 4310

  貝貝托
  2014.11.13

  情人 Beyond 1201

  linlin
  2015.10.13

  情人 Beyond 2100

  嫵媚
  2016.07.24

  情人 Beyond 471

  linlin
  2016.11.22

  誰伴我闖蕩 Beyond 1498

  嫵媚
  2016.07.24

  歲月無聲 Beyond 832

  linlin
  2017.06.13

  天地 Beyond 1592

  linlin
  2017.07.06

  無悔這一生 Beyond 568

  linlin
  2017.05.08

  無盡空虛 Beyond 1518

  linlin
  2014.11.17

  喜歡你C調大偉吉他 Beyond 3802

  linlin
  2014.12.10

  喜歡你 Beyond 2679

  linlin
  2015.03.16

  喜歡你 Beyond 2741

  嫵媚
  2016.07.24

  喜歡你 Beyond 892

  linlin
  2016.12.17

  喜歡你C調白熊音樂 Beyond 375

  linlin
  2018.03.22

  喜歡你C調大樹樂器 Beyond 271

  linlin
  2018.04.28

  想你 Beyond 219

  linlin
  2016.11.25

  遙望 Beyond 1302

  linlin
  2014.11.17

  再見理想 Beyond 1180

  linlin
  2015.07.13

  再見理想 Beyond 21008

  嫵媚
  2016.07.24

  早班火車(指彈) Beyond 560

  linlin
  2016.06.02

  曾經擁有 Beyond 969

  貝貝托
  2014.11.13

  真的愛你 Beyond 4944

  admin
  2014.10.30

  真的愛你 Beyond 3031

  linlin
  2015.03.05

  真的愛你 Beyond 1814

  linlin
  2015.07.13

  真的愛你C調大樹樂器 Beyond 291

  linlin
  2018.04.28

  真的愛你(指彈) Beyond 5816

  linlin
  2015.10.29

  真的愛你(指彈) Beyond 250

  linlin
  2017.11.07

  類型 曲名 歌手名 需要金幣 發布者/日期
  Amani Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  LOVE Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  Paradise Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  愛似狂潮 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  報答一生 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  俾面派對 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  不再猶豫 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  長城 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  點解點解 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  孤單一吻 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  光輝歲月 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  海闊天空 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  灰色軌跡 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  交給千顆心 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  舊日足跡 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  抗戰二十年 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  冷雨夜 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  情人 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  缺口 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  逝去日子 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  誰伴我闖蕩 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  歲月無聲 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  我是憤怒 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  無淚的遺憾 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  無語問蒼天 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  五彩云霞 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  昔日舞曲 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  喜歡你 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  原諒我今天 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  再見理想 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  曾是擁有 Beyond 0

  linlin
  2016.04.14

  真的愛你 Beyond 0

  linlin
  2016.04.19

  X
  小草观看免费高清视频